Công trình : VINCOM Center Saigon
Chủ Đầu Tư : Tập Đoàn Vingroup
Địa chỉ : 70-72 Lê Thánh Tôn - Quận 1 - TP.HCM

Hạng mục thi công Điện thông minh :

- Chiếu sáng
- Rèm tự động
- Kết nối điều khiển thông minh với hệ điều hòa trung tâm cho toàn bộ 96 căn hộ qua BACNET/IP
- An ninh, báo động
- Giám sát năng lượng tiêu thụ


Phạm vi áp dụng : 96 căn hộ cao cấp

Hình ảnh tiêu biểu

Nhà thông minh - Vincom Center Saigon

Nhà thông minh - Vincom Center Saigon

Nhà thông minh - Vincom Center Saigon

Nhà thông minh - Vincom Center Saigon

Nhà thông minh - Vincom Center Saigon

Nhà thông minh - Vincom Center Saigon

Nhà thông minh - Vincom Center Saigon

Nhà thông minh - Vincom Center Saigon

Nhà thông minh - Vincom Center Saigon

Nhà thông minh - Vincom Center Saigon