05/2015 UDICTech chính thức trở thành nhà cung cấp và triển khai hệ thống Điện thông minh cao cấp cho các căn hộ tại dự án D' Palais De Louis cho Tân Hoàng Minh Group

Công trình : D' Palais De Louis
Chủ Đầu Tư : Tân Hoàng Minh Group
Địa chỉ : 66 Nguyễn Văn Huyên

Hạng mục thi công Điện thông minh :

- Chiếu sáng
- Rèm tự động
- Điều hòa nhiệt độ
- Bình nóng lạnh
- An ninh, báo động


Phạm vi áp dụng : 242 căn hộ cao cấp

Hình ảnh tiêu biểu

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group

Nhà thông minh - D' Palais De Louis - Tân Hoàng Minh Group