Công trình : Tòa nhà Nguyễn Du
Chủ Đầu Tư : Nhà ở gia đình
Địa chỉ : Nguyễn Du - Hà nội

Hạng mục thi công Điện thông minh :

- Chiếu sáng
- Rèm tự động
- Điều hòa
- An ninh, báo động
- Giám sát năng lượng tiêu thụ


Phạm vi áp dụng : 04 tầng ở gia đình

Hình ảnh tiêu biểu

Nhà thông minh - Nguyễn Du

Nhà thông minh - Nguyễn Du

Nhà thông minh - Nguyễn Du

Nhà thông minh - Nguyễn Du

Nhà thông minh - Nguyễn Du

Nhà thông minh - Nguyễn Du

Nhà thông minh - Nguyễn Du

Nhà thông minh - Nguyễn Du

Nhà thông minh - Nguyễn Du

Nhà thông minh - Nguyễn Du