Công trình : Căn hộ Duplex - Mandarin Garden
Chủ Đầu Tư : Nhà ở gia đình
Địa chỉ : Mandarin Garden Hà nội

Hạng mục thi công Điện thông minh :

- Chiếu sáng
- Rèm tự động
- Điều hòa
- An ninh, báo động
- Giám sát năng lượng tiêu thụ


Phạm vi áp dụng : Căn hộ Duplex 2 tầng, tổng diện tích 260m2

Hình ảnh tiêu biểu

Nhà thông minh - Thi công

Nhà thông minh - Thi công

Nhà thông minh - Thi công

Nhà thông minh - Thi công

Nhà thông minh - Thi công

Nhà thông minh - Hoàn thiện

Nhà thông minh - Hoàn thiện

Nhà thông minh - Hoàn thiện

Nhà thông minh - Hoàn thiện

Nhà thông minh - Hoàn thiện

Nhà thông minh - Hoàn thiện

Nhà thông minh - Hoàn thiện

Nhà thông minh - Hoàn thiện

Nhà thông minh - Hoàn thiện

Nhà thông minh - Giao diện điều khiển

Nhà thông minh - Giao diện điều khiển

Nhà thông minh - Giao diện điều khiển

Nhà thông minh - Giao diện điều khiển

Nhà thông minh - Giao diện điều khiển

Nhà thông minh - Giao diện điều khiển